Πριν λίγες ημέρες η Π.Ε.Ν.ΔΙ. απέστειλε στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ιωαννίνων, καθώς και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο επιστολή σχετικά με παράπονα πως κάποια φαρμακεία ζητούν και χρεώνουν διάφορα ποσά για την χορήγηση αναλώσιμου υλικού (ταινίες μέτρησης γλυκόζης στο αίμα, σκαριφιστήρες κτλ.) σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου, αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρείας, με το σκεπτικό ότι με την αποζημίωση που καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχουν κέρδος.

Επειδή μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάποια επίσημη απάντηση των φορέων και σε επικοινωνία μας με την ΕΛ.Ο.ΔΙ. (Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη) διαπιστώσαμε πως αυτό συμβαίνει σε πολλά μέρη σε όλη την Ελλάδα, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε στην έκδοση δελτίου τύπου με το οποίο ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας ώστε να μην δίνουν καμία συμμετοχή, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΓΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Αναγνωρίζοντας ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο ζήτημα σε ότι αφορά στο ποσοστό κέρδους των φαρμακείων, με τις τιμές αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ και την τιμή αγοράς κάποιων υλικών, υπενθυμίζουμε στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι θα έχουν την πλήρη συμπαράστασή μας, στις ενέργειές του προκειμένου να επιτύχουν βιώσιμα ποσοστά κέρδους.