Ενημέρωση

Βασικός μας στόχος είναι η ενημέρωση των νέων που έχουν νεανικό διαβήτη, των οικογενειών τους και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Παροχή βοήθειας

Παρέχουμε βοήθεια σε άπορες οικογένειες καιπαρεμβαίνουμε στην πολιτεία ή σε φορείς για θέματα που αφορούν τους νέους αυτής της κατηγορίας.

Συνεισφορά στην έρευνα

Δρούμε ενεργά με συνεργασίες και με συμμετοχή  σε κάθε είδους ερευνητικές προσπάθειες για τον νεανικό διαβήτη.

Loading…

ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Top

Loading…
Loading…