Εντύπωση και απορία προκαλεί η επιθετική απαντητική επιστολή του Φ.Σ.Ι. στην αριθμ. πρωτ. 408/25-05-2020 επιστολή μας,  με την οποία σε καμία περίπτωση δεν στοχοποιήσαμε αρνητικά  κανένα από τα μέλη του συλλόγου ξεχωριστά ή προσωπικά, ούτε βέβαια και τον ίδιο τον σύλλογο. Από την πλευρά του συλλόγου μας, στόχος μας δεν είναι οι επαγγελματίες του κλάδου ή η τιμωρία αυτών, οι οποίοι κατ’ εκτίμηση ερμηνεύουν και τηρούν ή όχι τον νόμο, αλλά η ανάδειξη των κακώς κείμενων καταστάσεων που δημιουργούνται αναπόφευκτα όταν υπάρχουν πιθανά κενά στο νόμο ή ακόμη και λάθη, όπως εύστοχα αναφέρετε στην απαντητική επιστολή σας.

Φυσικά ο σύλλογός μας, δεν μπορούσε παρά να απαντήσει σε αυτή την επιστολή, χωρίς να συνεχίσει τις επιθέσεις ή την διαμάχη.

Είναι προφανές από την πλευρά μας ότι δεχόμενοι παράπονα και μαρτυρίες μελών μας, με την επιστολή μας  να προσπαθήσουμε να επισημάνουμε υφιστάμενες καταστάσεις, και από κοινού , ενεργώντας αμφίδρομα, και οι δύο σύλλογοι συνεργαζόμενοι, να βοηθήσουμε στην αντιμετώπισή τους και στην καταπολέμηση της αιτίας τους, προς την δίκαιη και για τις δύο πλευρές  κατεύθυνση.

Μάλιστα, απόδειξη αυτής της διάθεσης για συνεργασία και συμπόρευση  αποτελεί το γεγονός ότι η επιστολή μας κοινοποιήθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που όπως αναφέρετε αποτελεί και την αιτία των κακώς κείμενων καταστάσεων αλλά και στους πανελλήνιους φορείς μας Π.Φ.Σ. και ΕΛ.Ο.ΔΙ., ώστε να κινηθούν καταλλήλως.

 Είμαστε ένας σύλλογος με διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και ειδικά στους ανθρώπους με διαβήτη τους οποίους εκπροσωπούμε. Δεν επιζητούμε κανένα ατομικό συμφέρον ή προβολή. Δεν μας χωρίζει καμία αντιπαλότητα με τον Φ.Σ.Ι. Άρα είναι προφανές, ότι τουλάχιστον από την πλευρά μας δεν τοποθετήσαμε κανέναν απέναντι μας! Αντίθετα θέλουμε και βλέπουμε τους φαρμακοποιούς ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους, μαζί με τους γιατρούς μας στον  καθημερινό μας αγώνα με την γλυκιά νόσο!