ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η κλασική συμπτωματολογία του σακχαρώδους διαβήτη περιλαμβάνει

 • πολυουρία
 • πολυδιψία
 • πολυφαγία
 • απώλεια σωματικού βάρους

 

Στον διαβήτη τύπου 1, η εισβολή της νόσου είναι συνήθως απότομη και συχνά η πρώτη εκδήλωσή της μπορεί να είναι η ανάπτυξη διαβητικής κετοξέωσης με

 • ναυτία
 • εμέτους
 • διάχυτο κοιλιακό άλγος
 • απώλεια συνείδησης.

 

Στον διαβήτη τύπου 2, η νόσος εισβάλλει βαθμιαία, πολυφαγία παρατηρείται σπανιότερα, ενώ συχνά συνυπάρχουν

 • αδυναμία
 • κόπωση
 • ζάλη
 • ευπάθεια σε λοιμώξεις

Συχνά, η συμπτωματολογία στον διαβήτη τύπου 2 λείπει τελείως και ο ασθενής αισθάνεται υγιής.

Loading…