ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αύξηση του σακχάρου στο αίμα προκαλεί

  • Απώλεια υγρών μέσω οσμωτικής διούρησης
  • Σημεία αφυδάτωσης (ψυχρό και ξηρό δέρμα με ελαττωμένη σπαργή, αποξηραμένοι βλεννογόνοι και ανώμαλη και ξηρή γλώσσα) παρατηρούνται όταν η απώλεια υγρών δεν αντισταθμίζεται επαρκώς

Όταν εγκατασταθεί η διαβητική κετοξέωση

  • Χαρακτηριστική είναι η αναπνοή Kussmaul, που συνίσταται σε βαθιές, παρατεταμένες και συνοδευόμενες από αναστεναγμό αναπνοές, καθώς και η απόπνοια ακετόνης (χαρακτηριστική οσμή στην αναπνοή του ασθενούς)
  • Θόλωση της διανοίας
  • Μειωμένη αντίδραση στα ερεθίσματα
  • Υπνηλία
  • Κώμα

ακολουθούν εάν η κετοξέωση δεν αντιμετωπιστεί.

Loading…