Πρωτοβουλία Π.Ε.Ν.ΔΙ. για ενημέρωση ΚΑΠΗ

Στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη διαβήτη η Π.Ε.Ν.ΔΙ. έλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους εγγεγραμμένους στις δομές των ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών, σχετικά με ζητήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Με την συνεργασία και την αμέριστη υποστήριξη του ΟΚΠΑΠΑ, ο οποίος διαχειρίζεται τις δομές αυτές και την πολύτιμη και σταθερή στήριξη του Διαβητολογικού Κέντρου, της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ι..

Συνεργασία Π.Ε.Ν.ΔΙ. – Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Θα ξεκινήσουμε τις ενημερώσεις στις 19 και 22 Νοεμβρίου και ώρα 11:00π.μ. στο 5ο ΚΑΠΗ Ιωαννίνων και στο ΚΑΠΗ Ανατολής (10ο ΚΑΠΗ) αντίστοιχα.

Την ενημέρωση θα πραγματοποιήσει ο κ. Χρήστος Ζησίδης, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Ι. και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας.

Σκοπός είναι σταδιακά η ενημέρωση του πληθυσμού όλων των ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών.